Aktualności

Formularz rejestracyjny

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz udostępniono Formularz rejestracyjny. Jest to pierwszy, obowiązkowy Etap Naboru. W Formularzu rejestracyjnym podaje się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Sektor (zgodnie z PKD) • Imię i nazwisko osoby do kontaktu • […]

CZYTAJ WIECEJ

Procedura zatwierdzania dokumentów rekrutacyjnych przez PARP

Trwa procedura zatwierdzania dokumentów rekrutacyjnych przez PARP. Zanim będą mogli Państwo zgłosić chęć udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP opracowanym przez Komisję Europejską. Poradnik dla użytkowników »

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce O PROJEKCIE, a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze finansowym odnośnie wyboru usług rozwojowych → https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.-15.1b_Rekomendacja-rady-finanse_ost.pdf Usługi rozwoje w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis → https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.