MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń > Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej.

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo,

W zakładce FAQ zamieściliśmy wyjaśnienia do najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniana i składania dokumentów rekrutacyjnych w trakcie pierwszej rundy naboru. Mamy nadzieję, iż ułatwi to Państwu aplikowanie w kolejnej rundzie.

Jednocześnie informujemy iż ogłaszając II rundę naboru na stronie internetowej projektu zamieścimy zaktualizowane dokumenty dotyczące rekrutacji. Operator nie będzie honorował dokumentów złożonych na wzorach z pierwszej rundy naboru. Złożenie dokumentów na wzorach z rundy I, zgodnie z § 5 ust. 19 pkt. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, skutkować będzie pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia i tym samym brakiem możliwości zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.