MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń > Procedura zatwierdzania dokumentów rekrutacyjnych przez PARP

Procedura zatwierdzania dokumentów rekrutacyjnych przez PARP

Trwa procedura zatwierdzania dokumentów rekrutacyjnych przez PARP. Zanim będą mogli Państwo zgłosić chęć udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP opracowanym przez Komisję Europejską.

Poradnik dla użytkowników »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.