Aktualności

Ogłaszamy II rundę naboru

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza II rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademia-komptenecji.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”. TERMIN II rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 04.10.2019 […]

CZYTAJ WIECEJ

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo, W zakładce FAQ zamieściliśmy wyjaśnienia do najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniana i składania dokumentów rekrutacyjnych w trakcie pierwszej rundy naboru. Mamy nadzieję, iż ułatwi to Państwu aplikowanie w kolejnej rundzie. Jednocześnie informujemy iż ogłaszając II rundę naboru na stronie internetowej projektu zamieścimy zaktualizowane dokumenty dotyczące rekrutacji. Operator nie będzie honorował dokumentów złożonych na […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy I rundę naboru

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademia-komptenecji.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”. TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 19.07.2019 […]

CZYTAJ WIECEJ

Limity wsparcia AKTUALIZACJA

Maksymalny limit wsparcia na Przedsiębiorstwo wynosi 15.000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy), z zastrzeżeniem, że: • maksymalny koszt przypadający na jedną osobę to nie więcej niż 7.500,00 zł brutto, • na jednego pracownika przypada nie więcej niż jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL), • przedsiębiorstwo deleguje minimum 2 pracowników*. *nie dotyczy […]

CZYTAJ WIECEJ

Limity wsparcia

Informujemy, iż w ramach Sektora Finansów i Ubezpieczeń obowiązują następujące limity wsparcia: maksymalny koszt usługi rozwojowej brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) przypadający na jedną osobę wynosi 7.500,00 zł, z zastrzeżeniem, że na jednego pracownika przypada jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL). Limit na przedsiębiorstwo wynosi 2 osoby mogące skorzystać z usług rozwojowych. […]

CZYTAJ WIECEJ

Formularz rejestracyjny

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz udostępniono Formularz rejestracyjny. Jest to pierwszy, obowiązkowy Etap Naboru. W Formularzu rejestracyjnym podaje się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Sektor (zgodnie z PKD) • Imię i nazwisko osoby do kontaktu • […]

CZYTAJ WIECEJ

Procedura zatwierdzania dokumentów rekrutacyjnych przez PARP

Trwa procedura zatwierdzania dokumentów rekrutacyjnych przez PARP. Zanim będą mogli Państwo zgłosić chęć udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP opracowanym przez Komisję Europejską. Poradnik dla użytkowników »

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce O PROJEKCIE, a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze finansowym odnośnie wyboru usług rozwojowych → https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.-15.1b_Rekomendacja-rady-finanse_ost.pdf Usługi rozwoje w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis → https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.