Aktualności

Rozeznanie rynku na realizację usług szkoleniowych

9.03.2020 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej na realizację usług szkoleniowych adresowanych do przedsiębiorstw działających w sektorze finansów i ubezpieczeń na terenie całej Polski. Szczegóły w poniższych plikach. 1. Zaproszenie » 2. Załącznik 1 – Obszary tematyczne » 3. Załącznik 2 – Formularz ofertowy »

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń do 18 grudnia 2019

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w związku z dużą liczbą zgłoszeń oraz przypadkami wymagającymi dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw, mając na uwadze również prośby Przedsiębiorców o wydłużenie terminu na dostarczenie stosownych wyjaśnień Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń – II RUNDA

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i przypadkami wymagającymi dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach II rundy naboru wniosków do 10 grudnia 2019 r. Wiadomość […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy II rundę naboru

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza II rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademia-komptenecji.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”. TERMIN II rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 04.10.2019 […]

CZYTAJ WIECEJ

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo, W zakładce FAQ zamieściliśmy wyjaśnienia do najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniana i składania dokumentów rekrutacyjnych w trakcie pierwszej rundy naboru. Mamy nadzieję, iż ułatwi to Państwu aplikowanie w kolejnej rundzie. Jednocześnie informujemy iż ogłaszając II rundę naboru na stronie internetowej projektu zamieścimy zaktualizowane dokumenty dotyczące rekrutacji. Operator nie będzie honorował dokumentów złożonych na […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy I rundę naboru

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademia-komptenecji.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”. TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 19.07.2019 […]

CZYTAJ WIECEJ

Limity wsparcia AKTUALIZACJA

Maksymalny limit wsparcia na Przedsiębiorstwo wynosi 15.000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy), z zastrzeżeniem, że: • maksymalny koszt przypadający na jedną osobę to nie więcej niż 7.500,00 zł brutto, • na jednego pracownika przypada nie więcej niż jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL), • przedsiębiorstwo deleguje minimum 2 pracowników*. *nie dotyczy […]

CZYTAJ WIECEJ

Limity wsparcia

Informujemy, iż w ramach Sektora Finansów i Ubezpieczeń obowiązują następujące limity wsparcia: maksymalny koszt usługi rozwojowej brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) przypadający na jedną osobę wynosi 7.500,00 zł, z zastrzeżeniem, że na jednego pracownika przypada jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL). Limit na przedsiębiorstwo wynosi 2 osoby mogące skorzystać z usług rozwojowych. […]

CZYTAJ WIECEJ

Formularz rejestracyjny

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz udostępniono Formularz rejestracyjny. Jest to pierwszy, obowiązkowy Etap Naboru. W Formularzu rejestracyjnym podaje się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Sektor (zgodnie z PKD) • Imię i nazwisko osoby do kontaktu • […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.