MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń > Wydłużenie terminu na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej

Wydłużenie terminu na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i przypadkami wymagającymi dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach III rundy naboru wniosków do 16 czerwca 2020 r.

Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora tj. MDDP do każdego Przedsiębiorstwa elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako „e-mail Przedsiębiorstwa”, z którego powinno zostać wysłane zgłoszenie wraz ze skanem Załącznika 2 „Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa”.

W pierwszej kolejności informacja zostanie przekazana przedsiębiorstwom, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Informujemy również, że w przypadku wątpliwości pojawiających się w procesie analizy dokumentacji rekrutacyjnej będziemy się z Państwem kontaktować na bieżąco.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.