MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń > Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń do 18 grudnia 2019

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń do 18 grudnia 2019

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w związku z dużą liczbą zgłoszeń oraz przypadkami wymagającymi dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw, mając na uwadze również prośby Przedsiębiorców o wydłużenie terminu na dostarczenie stosownych wyjaśnień Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach II rundy naboru wniosków do 18 grudnia 2019 r.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.