Zmiana nazwy spółki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 sierpnia br. podmiot MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa zmieniła nazwę na Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (nazwa skrócona: Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.).

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.